ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
นักวิจัย : นิยม พรหมรัตน์
คำค้น : ทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาการทำงานของอุโมงค์ลม 2. ออกแบบและสร้างตัวอุโมงค์ความเร็วต่ำ (20-25 m/sec)

บรรณานุกรม :
นิยม พรหมรัตน์ . (2549). การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิยม พรหมรัตน์ . 2549. "การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิยม พรหมรัตน์ . "การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
นิยม พรหมรัตน์ . การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.