ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ
นักวิจัย : นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ชยากริต ศิริอุปถัมภ์
คำค้น : ผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง , รังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ , โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17514
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ใช้สัดส่วนของ PE/NR ดังนี้ 90/10, 80/20, 73/30, 60/40, 50/50 หรือสัดส่วนใดๆ ที่อยู่ระหว่าง 10-50% NR 2. ใช้ Plasticizer, Flame Retardant และ Antionxidant ไม่เกิน 2 ชนิด

บรรณานุกรม :
นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ . (2547). การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ . 2547. "การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ . "การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
นเรศร์ จันทน์ขาว , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ . การพัฒนาผลิตสายไฟฟ้าขนาดเล็กทนกระแสสูง โดยใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์ยางธรรมชาติเบล็นด์ครอสลิงค์ ด้วยรังสีแกมมาระดับโรงงานต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.