ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ
นักวิจัย : สุจินต์ บุรีรัตน์
คำค้น : เนื้อวัสดุ , เหมาะสมสุด , การหารูปร่างเบื้องต้น , การกระจายตัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17483
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการคิดค้นวิธีการเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการลดขนาดของตัวแปรออกแบบ โดยแนวคิดเบื้องต้นจะเป็นการใช้อินเตอร์โปเลชั่น ที่ใช้ Radial Basis Functions เพื่อประมาณค่าการกระจายตัวของวัสดุบนโดเมนการออกแบบ

บรรณานุกรม :
สุจินต์ บุรีรัตน์ . (). การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . . "การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . "การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สุจินต์ บุรีรัตน์ . การหารูปร่างเบื้องต้นของโครงสร้างเหมาะสมสุด โดยค่าประมาณของการกระจายตัวของเนื้อวัสดุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .