ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ
นักวิจัย : พิทยา อำพนพนารัตน์ , นิพนธ์ ใจปลื้ม , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ยินดี ทองขุนดำ , วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำค้น : เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาวิจัยการผลิตเป็นแบบอัตโนมัติที่มีระบบควบคุมการทำงาน โดยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน

บรรณานุกรม :
พิทยา อำพนพนารัตน์ , นิพนธ์ ใจปลื้ม , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ยินดี ทองขุนดำ , วัฒนพงศ์ เกิดทองมี . (2544). เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทยา อำพนพนารัตน์ , นิพนธ์ ใจปลื้ม , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ยินดี ทองขุนดำ , วัฒนพงศ์ เกิดทองมี . 2544. "เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทยา อำพนพนารัตน์ , นิพนธ์ ใจปลื้ม , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ยินดี ทองขุนดำ , วัฒนพงศ์ เกิดทองมี . "เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
พิทยา อำพนพนารัตน์ , นิพนธ์ ใจปลื้ม , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ยินดี ทองขุนดำ , วัฒนพงศ์ เกิดทองมี . เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.