ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี
คำค้น : การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย , ปฏิกิริยาออกซิเดชัน , ฟองแอฟรอน , อากาศเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ออกแบบและสร้างระบบผลิตของผสมของฟองก๊าซ CGA กับสารออกซิเดชัน คอลัมน์ดูดซับ และระบบแยกกลับฟอง CGA ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำจัด VOCs ชนิดทูโลอีนในอากาศเสียจำลอง 2. ออกแบบการทดลองสำหรับหาสภาวะที่เหมาะสมในการดำเนินการของปฏิกรณ์

บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี . (2551). การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี . 2551. "การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี . "การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ , จันทิมา ชั่งสิริพร , จรรยา อินทมณี . การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.