ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : มรกต ชาญสำรวจ , กุศยา สุวรรณวิหค , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , ณัฐธนา บุญเลิศ , นพนันท์ เกิดศิริ , วีระ พลวัฒน์ , อุทัย แสงพิทักษ์
คำค้น : PEMFC , ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า , พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อพัฒนาและสร้างชุดต้นแบบ และทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMFC ต้นแบบ เพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าแบบต่าง ๆ

บรรณานุกรม :
มรกต ชาญสำรวจ , กุศยา สุวรรณวิหค , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , ณัฐธนา บุญเลิศ , นพนันท์ เกิดศิริ , วีระ พลวัฒน์ , อุทัย แสงพิทักษ์ . (2550). การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มรกต ชาญสำรวจ , กุศยา สุวรรณวิหค , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , ณัฐธนา บุญเลิศ , นพนันท์ เกิดศิริ , วีระ พลวัฒน์ , อุทัย แสงพิทักษ์ . 2550. "การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
มรกต ชาญสำรวจ , กุศยา สุวรรณวิหค , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , ณัฐธนา บุญเลิศ , นพนันท์ เกิดศิริ , วีระ พลวัฒน์ , อุทัย แสงพิทักษ์ . "การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
มรกต ชาญสำรวจ , กุศยา สุวรรณวิหค , เจษฎา คีรีรัฐนิคม , ไชยวัฒน์ กาศโอสถ , ณัฐธนา บุญเลิศ , นพนันท์ เกิดศิริ , วีระ พลวัฒน์ , อุทัย แสงพิทักษ์ . การสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ชนิด PEMFC เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.