ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ทิพย์วิมล แตะกระโทก
คำค้น : ดินถล่ม , ตำบลลับแล , จังหวัดอุตรดิตถ์ , การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17293
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์วิธี Finite Element พิจารณาปัญหาเป็นแบบ 2 มิติ การวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับข้อมูลการสำรวจในห้องปฏิบัติการ และในสนามที่ได้หลังจากการเกิดดินถล่ม งานวิจัยพิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดดินถล่มในเชิงวิศวกรรมเท่านั้น ไม่นำปัญหาด้านสังคม

บรรณานุกรม :
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . (2550). การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . 2550. "การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . "การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ทิพย์วิมล แตะกระโทก . การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ตำบลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.