ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ , วันชาติ นิติพันธ์ , คุณวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ศศิธร ตรงจิตภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230990000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ , วันชาติ นิติพันธ์ , คุณวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ศศิธร ตรงจิตภักดี . (2555). หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ , วันชาติ นิติพันธ์ , คุณวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ศศิธร ตรงจิตภักดี . 2555. "หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ , วันชาติ นิติพันธ์ , คุณวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ศศิธร ตรงจิตภักดี . "หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ , วันชาติ นิติพันธ์ , คุณวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ศศิธร ตรงจิตภักดี . หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.