ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สุเมธ ไชยประพัทธ์ , สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ฉัตรไชย รัตนไชย , พนาลี ชีวกิดาการ
คำค้น : โรงงานอุตสาหกรรม , โรงบำบัดน้ำเสีย , ติดตามตรวจสอบแบบ , ออนไลน์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าบีโอดี ซีโอดี ไนเตรท ปริมาณสารแขวนลอยในตัวอย่างน้ำทั้ง 3 ชนิด คือ น้ำตัวอย่างจากน้ำทิ้งชุมชน น้ำทิ้งจากโรงงานอาหารทะเล และน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมัน

บรรณานุกรม :
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ฉัตรไชย รัตนไชย , พนาลี ชีวกิดาการ . (2550). ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ฉัตรไชย รัตนไชย , พนาลี ชีวกิดาการ . 2550. "ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ฉัตรไชย รัตนไชย , พนาลี ชีวกิดาการ . "ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุเมธ ไชยประพัทธ์ , สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ , พรทิพย์ ศรีแดง , ฉัตรไชย รัตนไชย , พนาลี ชีวกิดาการ . ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.