ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม
นักวิจัย : สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร
คำค้น : กลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม , เบื้องต้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แยกเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์มแต่ละชนิดด้วยการกลั่นลำดับส่วนภายใต้สูญญากาศ ด้วยอุปกรณ์การกลั่นแบบการกลั่นจริง เพื่อทราบปัญหาจริงที่เกิดในกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์

บรรณานุกรม :
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร . (2548). การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร . 2548. "การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร . "การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร . การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.