ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , ธัญญานุภาพ อานันทนะ , ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ , อภิชาต โสภาแดง
คำค้น : หัตถอุตสาหกรรม , การคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล , หนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , ธัญญานุภาพ อานันทนะ , ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ , อภิชาต โสภาแดง . (2549). การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , ธัญญานุภาพ อานันทนะ , ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ , อภิชาต โสภาแดง . 2549. "การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , ธัญญานุภาพ อานันทนะ , ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ , อภิชาต โสภาแดง . "การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ , ธัญญานุภาพ อานันทนะ , ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ , อภิชาต โสภาแดง . การพัฒนารูปแบบการคัดกรองสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหัตถอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.