ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
นักวิจัย : นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์
คำค้น : เหล็กกล้า , ไอออนโมลิบเดต , กัดกร่อน , ตรวจสอบ , ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อน , เคมีไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ใช้เหล็กกล้าตัวอย่าง คือ เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด Ferritic (เกรด 430) และ Anstintic (เกรด 304 และ 316) 2. ใช้สารละลายของอิออน Molybdate โดยใช้สารประกอบของโซเดียมหรือแอมโมเนีย โดยต้องเป็นสารประกอบที่ละลายได้ในสารละลาย Electrolyte ฯลฯ

บรรณานุกรม :
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ . (2545). ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ . 2545. "ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ . "ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
นพรัตน์ กาญจนประยุธ , บัญชา รูปสวยดี , ศิริพร ดาวพิเศษ , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ . ฤทธิ์ยับยั้งการกัดกร่อนของไอออนโมลิบเดตต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้า โดยตรวจสอบด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.