ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
นักวิจัย : ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์
คำค้น : ตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม , ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17042
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาและสร้างเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินต้นแบบ เพื่อนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก

บรรณานุกรม :
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . (2545). การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . 2545. "การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . "การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร , พิสุทธิ์ กลิ่นขจร , บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร , จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ . การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องขุดมันฝรั่ง แบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.