ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ
นักวิจัย : วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , สุขฤดี สุขใจ
คำค้น : พลังงาน , ภาคเหนือ , อุตสาหกรรมอบแห้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/17025
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การอบแห้งที่มีลักษณะเป็นการใช้ตู้อบแห้งหรือเครื่องอบแห้งชนิดอื่น ๆ โดยใช้กับพลังงานประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ไม้ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นำมาทำให้แห้ง เช่น พืช ผัก ผลไม้ เมล็ดพืช อาหาร

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , สุขฤดี สุขใจ . (2544). การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , สุขฤดี สุขใจ . 2544. "การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , สุขฤดี สุขใจ . "การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , ศิรินุช จินดารักษ์ , สุขฤดี สุขใจ . การศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอบแห้งในเขตภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.