ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
นักวิจัย : ยุพดี เผ่าพันธ์ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , ศรีสม สุวรรณวงศ์ , สุรียา ตันติวิวัฒน์ , มาลี ณ นคร , วัชนะ บุญชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0230533000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุพดี เผ่าพันธ์ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , ศรีสม สุวรรณวงศ์ , สุรียา ตันติวิวัฒน์ , มาลี ณ นคร , วัชนะ บุญชัย . (2547). สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ยุพดี เผ่าพันธ์ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , ศรีสม สุวรรณวงศ์ , สุรียา ตันติวิวัฒน์ , มาลี ณ นคร , วัชนะ บุญชัย . 2547. "สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ยุพดี เผ่าพันธ์ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , ศรีสม สุวรรณวงศ์ , สุรียา ตันติวิวัฒน์ , มาลี ณ นคร , วัชนะ บุญชัย . "สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
ยุพดี เผ่าพันธ์ , ลิลลี่ กาวีต๊ะ , ศรีสม สุวรรณวงศ์ , สุรียา ตันติวิวัฒน์ , มาลี ณ นคร , วัชนะ บุญชัย . สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.