ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล
คำค้น : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , ศึกษาการขยายตัว , ผลกระทบต่อแหล่งน้ำ , จังหวัดสงขลา , ขนาดใหญ่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . (2542). การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . 2542. "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
นาตยา จึงเจริญธรรม , รัตนา ทองย้อย , พีระทิพย์ พืชมงคล . การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.