ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย
นักวิจัย : สมนึก รมณีย์พิกุล , บรรพต สุวรรณประเสริฐ
คำค้น : มัลติมีเดีย , หนังสืออิเลคทรอนิค , โปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16923
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมนึก รมณีย์พิกุล , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . (2542). การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก รมณีย์พิกุล , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . 2542. "การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมนึก รมณีย์พิกุล , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . "การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
สมนึก รมณีย์พิกุล , บรรพต สุวรรณประเสริฐ . การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิคระบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมออเธอร์แวร์บนเครือข่าย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.