ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : อรอนงค์ ผิวนิล , นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นางสาวนพวรรณ เสมวิมล , นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ , นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031348000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอนงค์ ผิวนิล , นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นางสาวนพวรรณ เสมวิมล , นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ , นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื . (2553). สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรอนงค์ ผิวนิล , นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นางสาวนพวรรณ เสมวิมล , นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ , นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื . 2553. "สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรอนงค์ ผิวนิล , นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นางสาวนพวรรณ เสมวิมล , นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ , นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื . "สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
อรอนงค์ ผิวนิล , นายจุลบุตร จันทร์สูรย์ , นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร , นางสาวนพวรรณ เสมวิมล , นายธนวัฒน์ จินจารักษ์ , นายวัชรพงษ์ วาระรัมยื . สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.