ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า
นักวิจัย : พรรณี นุกูลคาม , วาสนา ชัยเสนา , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ญาณี ด่านดำรงรักษ์ , จำนงค์ นุกูลคาม
คำค้น : พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานไฟฟ้า , กล้วยตากแบบ , กระบวน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณี นุกูลคาม , วาสนา ชัยเสนา , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ญาณี ด่านดำรงรักษ์ , จำนงค์ นุกูลคาม . (2540). การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี นุกูลคาม , วาสนา ชัยเสนา , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ญาณี ด่านดำรงรักษ์ , จำนงค์ นุกูลคาม . 2540. "การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรรณี นุกูลคาม , วาสนา ชัยเสนา , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ญาณี ด่านดำรงรักษ์ , จำนงค์ นุกูลคาม . "การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
พรรณี นุกูลคาม , วาสนา ชัยเสนา , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ญาณี ด่านดำรงรักษ์ , จำนงค์ นุกูลคาม . การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยตากแบบต่อเนื่องด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.