ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา
นักวิจัย : อรวรรณ ตรรถนาถ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , พรศรี ครอบบัวบาน , ชุติมา กรานรอด , นเรศร์ จันทน์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , จเด็จ เย็นใจ
คำค้น : แร่หนัก , แร่หินอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง , ผลิตภัณฑ์พลอยได้ , การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ , การบำบัดน้ำประปา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการหาปริมาณและความแรงรังสีจำเพาะของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากกระบวนการบำบัดน้ำประปา

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ตรรถนาถ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , พรศรี ครอบบัวบาน , ชุติมา กรานรอด , นเรศร์ จันทน์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , จเด็จ เย็นใจ . (2547). การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , พรศรี ครอบบัวบาน , ชุติมา กรานรอด , นเรศร์ จันทน์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , จเด็จ เย็นใจ . 2547. "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรวรรณ ตรรถนาถ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , พรศรี ครอบบัวบาน , ชุติมา กรานรอด , นเรศร์ จันทน์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , จเด็จ เย็นใจ . "การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
อรวรรณ ตรรถนาถ , รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์ , พรศรี ครอบบัวบาน , ชุติมา กรานรอด , นเรศร์ จันทน์ขาว , สุพิชชา จันทรโยธา , ชมพูนุช หาญนันทวิวัฒน์ , จเด็จ เย็นใจ . การหาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกากจากอุตสาหกรรมแร่เชื้อเพลิง แร่หินอุตสาหกรรม แร่หนัก และกากจากการบำบัดน้ำประปา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.