ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
นักวิจัย : เสถียร วาณิชวิริยะ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์
คำค้น : เพิ่มกำลังผลิต , โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16655
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จะทำการออกแบบและปรับปรุงระบบถังดูดกลิ่น ลดกรด และหอกลั่นฟิล์มบาง (Thin Film) ซึ่งเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังผลิตให้สูงขึ้นประมาณ 12 ตันต่อวัน จนสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการสร้างโรงงานกลั่นฯลฯ

บรรณานุกรม :
เสถียร วาณิชวิริยะ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . (). โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสถียร วาณิชวิริยะ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . . "โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสถียร วาณิชวิริยะ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . "โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เสถียร วาณิชวิริยะ , ชูเกียรติ คุปตานนท์ , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มกำลังผลิต และประสิทธิภาพของโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .