ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน
นักวิจัย : พงศธร โสภาพันธุ์ , วราวุธ วุฒิวณิชย์ , เจษฎา แก้วกัลยา
คำค้น : เพิ่มประสิทธภาพการ , จัดสรรน้ำ , ชลประทาน , กลยุทธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16595
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศธร โสภาพันธุ์ , วราวุธ วุฒิวณิชย์ , เจษฎา แก้วกัลยา . (2538). การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศธร โสภาพันธุ์ , วราวุธ วุฒิวณิชย์ , เจษฎา แก้วกัลยา . 2538. "การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงศธร โสภาพันธุ์ , วราวุธ วุฒิวณิชย์ , เจษฎา แก้วกัลยา . "การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
พงศธร โสภาพันธุ์ , วราวุธ วุฒิวณิชย์ , เจษฎา แก้วกัลยา . การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้น้ำในโครงการชลประทาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.