ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ศรายุทธ วัยวุฒิ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ประพนธ์ ธนารักษ์ , บุญเรือน กลางณรงค์ , นิพันธ์ ประทุมศิริ , ธิดา ธนารักษ์ , ชูสิน ธีวสวัสดิ์ , ชยันต์ บุญยรักษ์
คำค้น : กระบวน , ผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล , เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16587
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ศรายุทธ วัยวุฒิ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ประพนธ์ ธนารักษ์ , บุญเรือน กลางณรงค์ , นิพันธ์ ประทุมศิริ , ธิดา ธนารักษ์ , ชูสิน ธีวสวัสดิ์ , ชยันต์ บุญยรักษ์ . (2540). การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ศรายุทธ วัยวุฒิ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ประพนธ์ ธนารักษ์ , บุญเรือน กลางณรงค์ , นิพันธ์ ประทุมศิริ , ธิดา ธนารักษ์ , ชูสิน ธีวสวัสดิ์ , ชยันต์ บุญยรักษ์ . 2540. "การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ศรายุทธ วัยวุฒิ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ประพนธ์ ธนารักษ์ , บุญเรือน กลางณรงค์ , นิพันธ์ ประทุมศิริ , ธิดา ธนารักษ์ , ชูสิน ธีวสวัสดิ์ , ชยันต์ บุญยรักษ์ . "การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สุขฤดี สุขใจ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร , ศรายุทธ วัยวุฒิ , รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ , ประพนธ์ ธนารักษ์ , บุญเรือน กลางณรงค์ , นิพันธ์ ประทุมศิริ , ธิดา ธนารักษ์ , ชูสิน ธีวสวัสดิ์ , ชยันต์ บุญยรักษ์ . การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.