ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ
นักวิจัย : วินัย โพธิ์สุวรรณ์ , นางสาวยุวดี สังข์สนิท
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330794000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัย โพธิ์สุวรรณ์ , นางสาวยุวดี สังข์สนิท . (2556). วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย โพธิ์สุวรรณ์ , นางสาวยุวดี สังข์สนิท . 2556. "วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัย โพธิ์สุวรรณ์ , นางสาวยุวดี สังข์สนิท . "วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วินัย โพธิ์สุวรรณ์ , นางสาวยุวดี สังข์สนิท . วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมความคลาดเคลื่อนในการทดสอบพหุคูณ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.