ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
นักวิจัย : กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
คำค้น : เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก , สมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อน , อาศัยความร้อนทิ้ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษา ทดลอง เครื่องทำความร้อน โดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

บรรณานุกรม :
กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . (2548). การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . 2548. "การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . "การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
กุลเชษฐ์ เพียรทอง , ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล . การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.