ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ปิยะบุตร พฤกษานุบาล , สำรวย สังข์สะอาด
คำค้น : ผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , สนามแม่เหล็ก , สนามไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16493
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เสนอการสำรวจวัดค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กความถี่ต่ำในสถานีไฟฟ้าย่อย และใต้สายส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง แสดงการเปรียบเทียบผลการวัดกับการคำนวณ

บรรณานุกรม :
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล , สำรวย สังข์สะอาด . (2542). การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล , สำรวย สังข์สะอาด . 2542. "การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล , สำรวย สังข์สะอาด . "การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ปิยะบุตร พฤกษานุบาล , สำรวย สังข์สะอาด . การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.