ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : ชาคริต ทองอุไร , พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
คำค้น : เหล็ก , สภาพแวดล้อมทางทะเล , ภาคใต้ , คุณลักษณะการกัดกร่อน , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชาคริต ทองอุไร , พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล . (2541). คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต ทองอุไร , พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล . 2541. "คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต ทองอุไร , พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล . "คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ชาคริต ทองอุไร , พิชิต เรืองแสงวัฒนา , สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล . คุณลักษณะการกัดกร่อนของเหล็กในสภาพแวดล้อมทางทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.