ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน
นักวิจัย : วัชระ เครือรัฐติกาล
คำค้น : ริมขอบ , อัตราการขยายตัว , รอยแตกร้าว , ความร้อน , ความดัน , การทางไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วัชระ เครือรัฐติกาล . (2542). การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เครือรัฐติกาล . 2542. "การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัชระ เครือรัฐติกาล . "การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
วัชระ เครือรัฐติกาล . การวิเคราะห์อัตราการขยายตัวของรอยแตกร้าวจากริมขอบ โดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้ความดันและความร้อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.