ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้
นักวิจัย : กุลธร ศิลปบรรเลง , พงษ์เจต พรหมวงศ์
คำค้น : หมุนวน , เตาเผาไหม้ , การจำลองการไหลแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กุลธร ศิลปบรรเลง , พงษ์เจต พรหมวงศ์ . (2544). โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลธร ศิลปบรรเลง , พงษ์เจต พรหมวงศ์ . 2544. "โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กุลธร ศิลปบรรเลง , พงษ์เจต พรหมวงศ์ . "โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
กุลธร ศิลปบรรเลง , พงษ์เจต พรหมวงศ์ . โครงการ การจำลองการไหลแบบหมุนวนในเตาเผาไหม้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.