ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น
นักวิจัย : ชาคริต ทองอุไร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : ฮีทปั้ม , การกลั่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชาคริต ทองอุไร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . (2544). การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต ทองอุไร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . 2544. "การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชาคริต ทองอุไร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . "การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ชาคริต ทองอุไร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . การศึกษาใช้ฮีทปั้ม ในระบบการกลั่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.