ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ธนิยา เกาศล , ชัยศรี สุขสาโรจน์
คำค้น : โรงบำบัด , เทศบาลนครสงขลา , อำเภอเมือง , สิ่งปฏิกูล , ลานตากตะกอน , การบำบัดสิ่งปฏิกูล , จังหวัดสงขลา , ถังหมักไร้อากาศ , บ้านเรือน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธนิยา เกาศล , ชัยศรี สุขสาโรจน์ . (2544). การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธนิยา เกาศล , ชัยศรี สุขสาโรจน์ . 2544. "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ธนิยา เกาศล , ชัยศรี สุขสาโรจน์ . "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ธนิยา เกาศล , ชัยศรี สุขสาโรจน์ . การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน โดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2544.