ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ
นักวิจัย : สถาพร จิตตปาลพงศ์ , บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ , นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ , วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย , เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730093000&BudgetYear=2001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ , นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ , วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย , เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก . (2545). ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ , นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ , วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย , เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก . 2545. "ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ , นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ , วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย , เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก . "ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.
สถาพร จิตตปาลพงศ์ , บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ , นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ , วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย , เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก . ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2545.