ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่
นักวิจัย : สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , จรัญ บุญกาญจน์
คำค้น : แหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ , สารอินทรีย์ , สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร , ทำนายอัตราการระเหย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , จรัญ บุญกาญจน์ . (2543). การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , จรัญ บุญกาญจน์ . 2543. "การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , จรัญ บุญกาญจน์ . "การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล , จรัญ บุญกาญจน์ . การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสาร เพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.