ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
นักวิจัย : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย , กำพล ประทีปชัยกูร
คำค้น : เตาเผาอิฐ , อุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย , กำพล ประทีปชัยกูร . (2539). การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย , กำพล ประทีปชัยกูร . 2539. "การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย , กำพล ประทีปชัยกูร . "การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย , กำพล ประทีปชัยกูร . การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.