ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม
นักวิจัย : กำพล ประทีปชัยกูร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
คำค้น : อุตสาหกรรม , เตาเผาอิฐ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กำพล ประทีปชัยกูร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย . (2539). การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กำพล ประทีปชัยกูร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย . 2539. "การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
กำพล ประทีปชัยกูร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย . "การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
กำพล ประทีปชัยกูร , สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ , นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย . การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาอิฐในอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2539.