ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย
นักวิจัย : พรชัย นพนาคีพงษ์ , วสันต์ พงศาพิชญ์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , สุดใจ จำปา , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , ธเรศ ศรีสถิตย์
คำค้น : ประเทศไทย , การกำจัดมูลฝอย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/16018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรชัย นพนาคีพงษ์ , วสันต์ พงศาพิชญ์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , สุดใจ จำปา , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ . (2539). การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรชัย นพนาคีพงษ์ , วสันต์ พงศาพิชญ์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , สุดใจ จำปา , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ . 2539. "การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรชัย นพนาคีพงษ์ , วสันต์ พงศาพิชญ์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , สุดใจ จำปา , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ . "การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
พรชัย นพนาคีพงษ์ , วสันต์ พงศาพิชญ์ , สมชาย รัตนโกมุท , สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ , สุดใจ จำปา , สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ , ธเรศ ศรีสถิตย์ . การจัดการและการกำจัดมูลฝอยของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.