ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย
นักวิจัย : วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830707000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ . (2551). ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ . 2551. "ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ . "ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายเอกพล หิรัญยเอกภาพ , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ . ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.