ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว
นักวิจัย : ธารา ชลปราณี , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
คำค้น : ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , อีสานเขียว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15989
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธารา ชลปราณี , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว . (). การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารา ชลปราณี , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว . . "การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธารา ชลปราณี , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว . "การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ธารา ชลปราณี , บรรยง โตประเสริฐพงศ์ , มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร , สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว . การประยุกต์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการอีสานเขียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .