ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์
นักวิจัย : สุวิทย์ บุญยวานิชกุล , สุริยะ พระยาน้อย , กุลธร ศิลปบรรเลง
คำค้น : เผาไหม้สมบูรณ์ , เชื้อเพลิง , ทดลองมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิทย์ บุญยวานิชกุล , สุริยะ พระยาน้อย , กุลธร ศิลปบรรเลง . (2538). การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิทย์ บุญยวานิชกุล , สุริยะ พระยาน้อย , กุลธร ศิลปบรรเลง . 2538. "การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิทย์ บุญยวานิชกุล , สุริยะ พระยาน้อย , กุลธร ศิลปบรรเลง . "การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
สุวิทย์ บุญยวานิชกุล , สุริยะ พระยาน้อย , กุลธร ศิลปบรรเลง . การศึกษาทดลองมันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิงด้วยระบบเผาไหม้สมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.