ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย
นักวิจัย : เทอดไทย วัฒนธรรม , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์
คำค้น : พัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ , ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก , กลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อย , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทอดไทย วัฒนธรรม , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . (2536). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เทอดไทย วัฒนธรรม , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . 2536. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เทอดไทย วัฒนธรรม , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
เทอดไทย วัฒนธรรม , ธีระพงศ์ จันทรนิยม , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , ผัสพร พฤฒิพานิช , ชิต ลิ่มวรพันธ์ . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขนาดเล็ก สำหรับกลุ่มเกษตรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.