ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นักวิจัย : สุวิทย์ ธีรศาศวัต , บัญชร แก้วส่อง
คำค้น : เทคโนโลยี , หมู่บ้านอีสาน , จศรีสะเกษ , บ้านทุ่งใหญ่ , พืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน , กันทรลักษ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิทย์ ธีรศาศวัต , บัญชร แก้วส่อง . (2533). การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต , บัญชร แก้วส่อง . 2533. "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต , บัญชร แก้วส่อง . "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต , บัญชร แก้วส่อง . การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน : กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.