ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน
นักวิจัย : ไพฑูรย์ มีกุศล , บัญชร แก้วส่อง , ชอบ ดีสวนโคก , สุวิทย์ ธีรศาศวัต
คำค้น : เทคโนโลยี , พืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน , หมู่บ้านอีสาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ มีกุศล , บัญชร แก้วส่อง , ชอบ ดีสวนโคก , สุวิทย์ ธีรศาศวัต . (2533). การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพฑูรย์ มีกุศล , บัญชร แก้วส่อง , ชอบ ดีสวนโคก , สุวิทย์ ธีรศาศวัต . 2533. "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพฑูรย์ มีกุศล , บัญชร แก้วส่อง , ชอบ ดีสวนโคก , สุวิทย์ ธีรศาศวัต . "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
ไพฑูรย์ มีกุศล , บัญชร แก้วส่อง , ชอบ ดีสวนโคก , สุวิทย์ ธีรศาศวัต . การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สินในหมู่บ้านอีสาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.