ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง
นักวิจัย : วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์
คำค้น : หมักอาซีโตนบิวทานอล , มันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ . (). กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ . . "กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ . "กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วรพัฒน์ อรรถยุกติ , ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ , จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ . กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลัง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .