ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น
นักวิจัย : มนต์ชัย ดวงจินดา , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , สุภร กตเวทิน
คำค้น : โคนมทนร้อน , เครื่องหมายพันธุกรรม , พันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่อง , ดัชนีอุณหภูมิความชื้น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ฝูงโคนมพื้นฐาน โดยมีพันธุกรรมดั้งเดิมเป็นลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเซียน เป็นการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ในลักษณะฝูงปิด (Closed Herd)

บรรณานุกรม :
มนต์ชัย ดวงจินดา , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , สุภร กตเวทิน . (). การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนต์ชัย ดวงจินดา , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , สุภร กตเวทิน . . "การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนต์ชัย ดวงจินดา , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , สุภร กตเวทิน . "การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
มนต์ชัย ดวงจินดา , วิโรจน์ ภัทรจินดา , วุฒิไกร บุญคุ้ม , สุภร กตเวทิน . การพัฒนาโคนมทนร้อนด้วยเทคนิคการคัดเลือกจากเครื่องหมายพันธุกรรม ร่วมกับการประเมินพันธุกรรมที่ปรับอิทธิพลเนื่องจากดัชนีอุณหภูมิความชื้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .