ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา
นักวิจัย : รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
คำค้น : หัวแก่นตะวันสด , ลักษณะคุณภาพ , การเก็บรักษา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาลักษณะเฉพาะที่ผู้บริโภครับรู้ได้และใช้เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพในการบริโภคหัวแก่นตะวันสด ผลของอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

บรรณานุกรม :
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . (2552). การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . 2552. "การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . "การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . การเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพของหัวแก่นตะวันสด ในระหว่างการเก็บรักษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2552.