ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นักวิจัย : ธนกร โรจนกร
คำค้น : ไนโตรท์ , เนื้อมะเขือเทศเข้มข้น , แก่นตะวันผง , ผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมัน , อาหารสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นสำหรับผลิตไส้กรอก อิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ

บรรณานุกรม :
ธนกร โรจนกร . (2553). การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร . 2553. "การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร . "การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ธนกร โรจนกร . การใช้แก่นตะวันผงและเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น สำหรับผลิตไส้กรอกอิมัลชั่นลดไขมันและไนโตรท์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.