ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คำค้น : การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี , การส่งออก , เหมาะสม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15562
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาผลของการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนแบบบาง ห่อผลด้วยถุงหนังสือพิมพ์ และไม่ห่อผลต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

บรรณานุกรม :
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท . (2551). การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท . 2551. "การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท . "การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
วิบูลย์ หงสยาภรณ์ , ชนิดา หันสวาสดิ์ , พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม , พีระศักดิ์ ฉายประสาท . การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ดี และเหมาะสมเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.