ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
นักวิจัย : โอรส รักชาติ , วรสิทธิ์ โทจำปา , วิภา หอมหวล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน , วันดี ทาตระกูล
คำค้น : ธรรมชาติ , ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสารเสริมในอาหารสุกร โดยการเสริมอาหารของจุลินทรีย์เข้าไปอีก เพื่อประสิทธิภาพของสารเสริมในอาหารสุกรดีและเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น

บรรณานุกรม :
โอรส รักชาติ , วรสิทธิ์ โทจำปา , วิภา หอมหวล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน , วันดี ทาตระกูล . (2552). การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โอรส รักชาติ , วรสิทธิ์ โทจำปา , วิภา หอมหวล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน , วันดี ทาตระกูล . 2552. "การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โอรส รักชาติ , วรสิทธิ์ โทจำปา , วิภา หอมหวล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน , วันดี ทาตระกูล . "การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
โอรส รักชาติ , วรสิทธิ์ โทจำปา , วิภา หอมหวล , ทินกร ทาตระกูล , ณิฐิมา เฉลิมแสน , วันดี ทาตระกูล . การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.