ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์
นักวิจัย : พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , อำพิน กันธิยะ
คำค้น : เชื้อ , ทดแทน , สารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ , ชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ , จลนพลศาสตร์ , Lactobacillus , confusus
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , อำพิน กันธิยะ . (). การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , อำพิน กันธิยะ . . "การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , อำพิน กันธิยะ . "การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ , ชรินทร์ เตชะพันธุ์ , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , อำพิน กันธิยะ . การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .