ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : ธนกร โรจนกร , อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
คำค้น : ต่อคุณภาพ , สภาวะการเก็บรักษา , แช่เยือกแข็ง , เจลเนื้อปลานิล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง

บรรณานุกรม :
ธนกร โรจนกร , อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . (2553). โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . 2553. "โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธนกร โรจนกร , อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . "โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
ธนกร โรจนกร , อารยา อารมณ์ฤทธิ์ , ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ . โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.