ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
นักวิจัย : ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา
คำค้น : ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป , ประเทศไทย , ย่อยแป้ง , คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ , ข้าวที่เตรียม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/15478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดำเนินการโดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. ดำเนินการวิเคราะห์สมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้ง ของข้าวในผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา . (). คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา . . "คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา . "คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา , สุดารัตน์ พริกบุญจันทร์ , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , ธวัชชัย ศุภวิฑิตพัฒนา . คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .